. .

As Is – leiderschap
Bert Schollema
Bachdreef 279
3845 AK Harderwijk

info@asis-leiderschap.nl
+31 6 22205676

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkent u dit?

  1. U heeft een tijdelijke vacature op managementniveau

  2. U wilt een extra impuls inzetten op beleidsniveau

  3. U wilt ‘iets’ nieuws. Waar begint u met ontwerpen?

  4. U wilt een verandertraject ingaan – waar begint u verantwoord?

  5. U wenst inzage in de effectiviteit van werken bij uw teams.

  6. U staat aan het begin van een koerswijziging, op basis van een visie. U heeft iemand nodig die de visie in de organisatie ‘kneedt’

  7. U wilt uw activiteiten ‘her-groeperen’ en in samenhang brengen. Waar begint u?

  8. U wilt uw missie- en visie updaten. Hoe worden die doorleefd?

  9. U wilt een check of uw activiteitenplan consistent is

  10. U bent op zoek naar een praktische vertaalslag van uw concept. Waar begint u?

As Is is het ‘basisstation’ van waaruit Bert Schollema zich graag inzet om samen met u uw ontwerp of uitdaging scherp te krijgen, van een praktisch en passend traject te voorzien – en dat in overleg met u uit te voeren. Hij is in staat om goed samen te werken, is open en werkt bij voorkeur met passend mandaat in de organisatie, teneinde de afgesproken resultaten te kunnen bereiken. Perspectief is om medewerkers in hun kracht te zetten, hen te verleiden tot grootse prestaties.


AtomiumAs Is gaat uit van het concept van cocreatie: samen voegen we waarde toe. De werkomgeving bij As Is kenmerkt zich door die van het netwerk, met eigenaarschap, korte lijnen, flexibiliteit en creativiteit, met inbreng van partijen en aangaan nvan partnerschap. Waarin het passend is om te creëren, kennis te delen en te circuleren. Het kan niet snel te gek zijn, is het motto.
As Is heeft een breed netwerk aan ervaring en deskundigheid dat desgewenst te raadplegen, dan wel inzetbaar, is.